Trienale EKO, ustanovljen (v tedanji Jugoslaviji) leta 1980, je ena najstarejših prireditev te vrste. EKO trienale je namenjen vizualni umetnosti, ki raziskuje in komentira številne spremembe na globalni in lokalni ravni, ki vplivajo na okolja, v katerih živimo in od katerih smo odvisni. Trienale smo preselili iz galerijskih prostorov in sedež zanj vzpostavili na novi lokaciji z namenom reaktiviranja mestnih predelov.

Razstava EKO 9: Oči v skali

Umetniški vodja

Umetniki in projekti

Lokacija EKO 9

Spremljevalna okolja

Knjižnica

Impressum

Projekt EMPACT

Partnerji in sponzorji

Zgodovina trienala

Trienale 
umetnost
in okolje
EKO 9 Oči v skali je del projekta EMPACT | Sočutje in trajnost, ki ga sofinancira Evropska komisija Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.